Vlaga

Vlaga je još jedan neprijatelj zdravog života

Povećana vlaga je takođe nastala usled nedostatka ventilacije. Najčešći primećujemo kondenzaciju na staklima i zidovima. Sledeće što se dešava je pojava buđi na zidovima. Ovaj stadijum je već ALARM!

Kako nastaje vlaga u našim domovima?

vlaga

Valgu proizvodimo mi disanjem, kupanjem, pranjem sudova, sušenjem veša, zalivanjem cveća, znojenjem. Kako ne postoji prirodna izmena vazduha vlaga se taloži u vazduhu.

Zašto je vlaga štetna ?

  1. Pri povećanoj vagi dolazi do pojave buđi.
  2. Isparenja štetnih materija kao formaldehid i radon kao i druga štetna isparenja lakše se zadržavaju u vlažnom vazduhu, tj. Vlažan vazduh podstiče njigovo isparenje. Ove štetne materije se nalaze u našem namešaju, bojama …
  3. Virusi i bakterije takođe „traže“ vlažnu srednu koja podstiče njihov razvoj.
buđ

ŠTA JE REŠENJE?

Rešenje se krije u načinu konstantnog provetravanja bez narušavanja već postignute energetske efikasnosti. 

Sistem ventilacije za stanove sa rekuperatorom toplote je uređaj koji se nameće kao idalno rešenje.

Ovakvi uređaji su do sada bili dostupni za komercijalnu i industrijsku primenu. Napretkom tehnologije i velikom potrebom da rešimo probleme sa kvalitetom vazduha počela je proizvodnja i masovna primena ovakvih sistema.

Pored najvažnije uloge ventilacionog uređaja u stanu nadoknada potrošenog kiseonika ovi sistemi nam rešavaju mnoge probleme koji si nastali zbog nedostatka ventilacije.

Povećana vlažnost vaduha pogotovo u zimskom periodu ostavlja velike posledice na zdravlje. Kondenzacija koja se javlja na zidovima je pogodna za razvoj buđi. Pored neprijatnog mirisa buđ je veoma štetna.

Stoga je ugradnja ovakvih uređaja gotovo neophodna ukoliko želimo da pored energetstki efikasnog objekta imamo i zdrav dom.