Sistemi ventilacije za kafiće i restorane

Energetski efikasni sistemi ventilacije – rekuperator toplote

Poštovani, 

Pre svega da se zahvalim za interesovanje za PRANA SISTEME VENTILACIJE. 

Efikasnost sistema ventilacije zavisi od mnogo faktora. Pre svega dobar proračun i odabir opreme.

Naravno da su PRANA sistemi ventilacije efikasni za kafiće i restorane.

Najbitnije kod sistema ventilacije je da moze da radi u kontinuitetu bez obzira na vremenske uslove i spoljašnju temperaturu. Da bi ispunili ovaj uslov sistem ventilacije mora da bude sa rekuperacijom toplote.

Šta je rekuperator toplote?

Rekuperator toplote je sistem koji nam omogućava da iskorišćeni prljav vazduh koji izbacujemo iz prostora iskoristimo energetski da poboljšamo svež vazdug koji ubacujemo u prostoriju, bez mešanja ubacivanja i izvlačenja. Ovo nam omogućuje da pri niskim spoljašnjim temperaturama omogućimo ventilaciju u prostoru bez gubitka (tj sa malim gubitkom) toplotne energije.

Za površinu od 100m2 proseče visine oko 2.8m tj nepunih 300m3 zapremine nephodno je postaviti sistem ventilacije kapaciteta oko 2500-3000 m3/h. Ako to prevedemo u opremu značilo sledeće:

Prana 340S + (1600m3/h)  efikasnost rekuperatora je 48-78% toplotne uštede

Sistem kanala i rešetki zavisi od samog objekta. 

Za konkretnu ponudu spremni smo da odgovorimo tek kada na pošaljete skice i slike.

Stojimo na raspolaganju