Prana Eco Energy

PRANA 150+ i 200 G +

„Premium +“ je najbolja serija uređaja PRANA. Ova serija uređaja nam
obezbeđuje potpuno automatski rad zahvaljujući najsavremenijim senzorima
za CO2, relativnu vlažnost vazduha kao i aero zagađenja.
Dovoljno je zadati željene parametre ili koristiti predefinisane i uređaj će sve raditi automatski : Regulacija brzine ventilatora, uključivanje/iskljućivanje zaštitnog grejača kondenzata, udnos ubacivanja/izvlačenja vazduha.
Rezultat je konstantan najviši kvalitet vazduha sa najvećom uštedom energije.Pre svega namenjen je za velike porodične kuće kao i objekte hotelskog i apartmanskog tipa, zbog potpuno automatskog režima rada.Ovi uređaji ostvarauju najveću uštedu energije, pa je i njihova isplativost na nivou
perioda od 2 godine.

Šta nam obezbeđuje ?

1. Dovoljnu količinu neophodnog vazuha za prostorije 40-50 m2 .

2. Regulisanje relativne vlažnosti vazuha na nivo oko 55% i zimi i leti.

3. Uštedu energije minimun 20-30%.

4. Jednostavno rukovanje (daljinski upravljač + mobilna aplikacija)

5. Niske troškove održavanja.

6. Brza i jednostavna ugradnja.

7. Praćenje parametara temperatura vazduha (spolja/unutra),
nivo CO2 (spolja/unutra), relativna vlažnost vazduha (spolja/unutra), nivo aero
zagađenja (spolja/unutra), kao i nivo zaprljanosti filtera
na displeju uređaja i mobilnoj aplikaciji.

8. Opremnjen je standardnim ili filterom ili filterom po želji zahtevu kupca.
9. Automatski režim rada sa praćenjem parametara.