ŠTA UDIŠEMO?

U poslednjih nekoliko godina počelo je više da se govori o kvalitetu vazuha. Svetska javnost ovoj temi poklanja sve više pažnje. Na kvalitet vazduha utiče dosta faktora neki su nam poznati neki neki i ne.

Industrijalizacija, porast broja automobila, proizvodnja elektične energije su najveći zagađivači vazduha. U svetu se sve više brine kako bi se umanjila štetnost pomenutih zagađivača. Ono što je nepoznato je da se u poslednjih 50 godina suštinski nije pogoršao kvalitet vazduha u razvijenim zemljama.

Kako?

Razlog leži u srazmerno unapeđenju ekoloških inustrijskih sistema za prečišćavanje vazduha, katalizatora na motornim vozilima, kao i povećanje ekoloških (obnovljivih) izvora energije u odnosu na porast zagađivača. Na ovo ukazuju merenja i analize koje se vrše konstantno.

Zašto onda treba da budemo zabrinuti?

Energetska efikasnost je naravno mnogo bitna i njoj se moramo baviti u narednim deceijama. Ušteda energije nam i donosi čistiju i bolju životnu sredinu. To je i razlog zbog čega u zemljama EU se izdvajaju ogromna sredstva i subvencije za ovu oblast.

Ono o čemu se malo priča su negativni efekti po zdravlje ljudi koji su posledica modernog energetski efikasnog načina gradnje.

Novi način gradnje je pre svega usmeren na energetsku efikasnost, bolja izolacija, kvalitetnija stolatija…

Ono čime se nisu bavili projektanti stambenog prostora u poslednje tri decenije je ventilacija. Ovo je donelo mnogo problema i nedostataka i na račun uštede direktno je ostavilo ogromne posledice po zdravlje ljudi. Ventilacija se svela na prinudnu aspiraciju u kuhinjskim i sanitarnim prostorijama.

Poznato da čovek može izdržati bez unosa hrane više od 20 dana, bez vode 4-5 dana a bez vazduha svega 60 sekundi. Kiseonik je najbitniji za funkcionisanje organizma. Kiseonik se koristi za lečenje u hiperbaričnim komorama, u raznim kozmetičkim tretmanima…

Odovor na ova pitanja se krije upravo u smanjenju imuniteta zbog nedostatka kiseonika!

Prana911

Ako uzmemo jednostavan primer da prosečna spavaća soba ima zapreminu oko 30m3 i da u njoj spavaju dve odrasle osobe koje u snu troše po 8-10 m3 , jasno je da imaju kvalitetan vazduh za svega 2 sata sna. Ostatak noći ne predstavlja odmor nego dodatni napor za srce i pluća da iz vazduha koji nema dovoljno kiseonika preko više ciklusa nadoknadi potreban kiseonik. Do jutra nivo CO2 u ovim uslovima je preko 2000ppm.

Dugoročni negativan efekat su hroniče bolesti (astma, alergije)

Na ove efekte najmanje su otporna deca koja od svoje rane dobi imaju sve češće razne alergiske i optruktivne probleme.

Stučnjaci kažu da je i porast broja maligniteta usko povezan sa kvalitetom vazduha.

UPITAJTE SEBE?

Da li poznajete nekoga ko je bio alergičan na polen pre 30 godina?

Da li poznajete nekoga ko je bio alergičan na prašinu pre 30 godina?

Da li je bilo polena i prašine pre 30 godina?

Kako smo postali ranjivi na ove i slične alergene?

KAKO?

Pre 30 godina je počelo masovno unapređenje izolacionih materijala u granji objekata. Nakada paro-propusni materijali zamenjeni su paro-nepropusnim materijalima i dobili smo efekat „plastične kutije“. Zbog ovoga je poznat fenomen „bolesne zgrade“.

Obaveze i način života nas sve više „tera“ da boravimo u zatvornom prostoru. Zato je neophodno da u zatvorenom prostoru oberbedimo zdrave uslove za život.

CO2

Kako ugljen-dioksid (CO2) utiče na nas?

300 ppm – količina  u prirodi

500 ppm – količina napolju u modernom gradu

Pored spoljašnjih vrednosti merimo i neke vrednosti u zatvorenom prostoru:

600-800 ppm – stambeni prostor kad je provetreno (nema štetnih efekata)

800-1200 ppm – dnevna količina u neredovno provetravanje (pospanost, bezvoljnost)

Preko 1200 ppm – jutarnja koncentacija ( prozrokuje glavobolju, ubrzan rad srca)

Preko 2000 ppm – nažalost čest slučaj kod malih stanbenih jedinica 40-50m2 , sa 3-4 člana domaćinstva u zimskom periodu kada se izbegava provetravanje. ( glavobolja, ubrzan rad srca, natečenost lica, mučnina)

VLAGA

Vlaga je još jedan neprijatelj zdravog života. Povećana vlaga je takođe nastala usled nedostatka ventilacije. Najčešći primećujemo kondenzaciju na staklima i zidovima. Sledeće što se dešava je pojava buđi na zidovima. Ovaj stadijum je već ALARM!

Kako nastaje vlaga u našim domovima?

Valgu proizvodimo mi disanjem, kupanjem, pranjem sudova, sušenjem veša, zalivanjem cveća, znojenjem. Kako ne postoji prirodna izmena vazduha vlaga se taloži u vazduhu.

Zašto je vlaga štetna ?

 1. Pri povećanoj vagi dolazi do pojave buđi.
 2. Isparenja štetnih materija kao formaldehid i radon kao i druga štetna isparenja lakše se zadržavaju u vlažnom vazduhu, tj. Vlažan vazduh podstiče njigovo isparenje. Ove štetne materije se nalaze u našem namešaju, bojama …
 3. Virusi i bakterije takođe „traže“ vlažnu srednu koja podstiče njihov razvoj.

ŠTA JE REŠENJE?

Rešenje se krije u načinu konstantnog provetravanja bez narušavanja već postignute energetske efikasnosti.

Sistem ventilacije za stanove sa rekuperatorom toplote je uređaj koji se nameće kao idalno rešenje.

Ovakvi uređaji su do sada bili dostupni za komercijalnu i industrijsku primenu. Napretkom tehnologije i velikom potrebom da rešimo probleme sa kvalitetom vazduha počela je proizvodnja i masovna primena ovakvih sistema.

Pored najvažnije uloge ventilacionog uređaja u stanu nadoknada potrošenog kiseonika ovi sistemi nam rešavaju mnoge probleme koji si nastali zbog nedostatka ventilacije.

Povećana vlažnost vaduha pogotovo u zimskom periodu ostavlja velike posledice na zdravlje. Kondenzacija koja se javlja na zidovima je pogodna za razvoj buđi. Pored neprijatnog mirisa buđ je veoma štetna.

Stoga je ugradnja ovakvih uređaja gotovo neophodna ukoliko želimo da pored energetstki efikasnog objekta imamo i zdrav dom.

Prana 150 i 200G

Prana 150 i 200G su ventilacioni sistemi za kuće i stanove koji na obezbezuju konstantnu izmenu vazduha bez gubitka energije.

Šta nam obezbeđuje ?

 1. Dovoljnu količinu neophodnog vazuha za prostorije 40-50 m2 .
 2. Regulisanje relativne vlažnosti vazuha na nivo oko 55% i zimi i leti.
 3. Uštedu energije minimun 20%.
 4. Jednostavno rukovanje (daljinski upravljač + mobilna aplikacija)
 5. Niske troškove održavanja.
 6. Brza i jednostavna ugradnja.

PRANA 150+ i 200 G +

Prana 150 i 200G su ventilacioni sistemi za kuće i stanove koji na obezbezuju konstantnu izmenu vazduha bez gubitka energije. Od osnovnog modela razlikuje se pre svega unapređenijim sistemom kontrole i senzorima spoljašnje i unutrašnje temperature sa mogućnošću praćenja tih parametara kako na displeju uređaja tako i na aplikaciji.

Šta nam obezbeđuje ?

 1. Dovoljnu količinu neophodnog vazuha za prostorije 40-50 m2 .
 2. Regulisanje relativne vlažnosti vazuha na nivo oko 55% i zimi i leti.
 3. Uštedu energije minimun 20%.
 4. Jednostavno rukovanje (daljinski upravljač + mobilna aplikacija)
 5. Niske troškove održavanja.
 6. Brza i jednostavna ugradnja.
 7. Praćenje parametara unutrašnje i spoljašnje temperature, nivo zaprljanosti filtera i eventualne greške kao i režim rada ventilatora na displeju uređaja i mobilnoj aplikaciji.
 8. Opremnjen je standardnim ili filterom ili filterom po želji zahtevu kupca.

PRANA 150 premium+ i 200 G premium+

„Premium +“ je najbolja serija uređaja PRANA.

Ova serija uređaja nam obezbeđuje potpuno automatski rad zahvaljujući najsavremenijim senzorima za CO2, relativnu vlažnost vazduha kao i aero zagađenja.

Dovoljno je zadati željene parametre ili koristiti predefinisane i uređaj će sve raditi automatski : Regulacija brzine ventilatora, uključivanje/iskljućivanje zaštitnog grejača kondenzata, udnos ubacivanja/izvlačenja vazduha.

Rezultat je konstantan najviši kvalitet vazduha sa najvećom uštedom energije.