Na kvalitet vazduha utiče dosta faktora

ŠTA UDIŠEMO?

U poslednjih nekoliko godina počelo je više da se govori o kvalitetu vazuha. Svetska javnost ovoj temi poklanja sve više pažnje. 

Na kvalitet vazduha utiče dosta faktora neki su nam poznati neki neki i ne.

Industrijalizacija, porast broja automobila, proizvodnja elektične energije su najveći zagađivači vazduha. U svetu se sve više brine kako bi se umanjila štetnost pomenutih zagađivača.Ono što je nepoznato je da se u poslednjih 50 godina suštinski nije pogoršao kvalitet vazduha u razvijenim zemljama. 

Kako?

Razlog leži u srazmerno unapeđenju ekoloških inustrijskih sistema za prečišćavanje vazduha, katalizatora na motornim vozilima, kao i povećanje ekoloških (obnovljivih) izvora energije u odnosu na porast zagađivača. Na ovo ukazuju merenja i analize koje se vrše konstantno.
Zašto onda treba da budemo zabrinuti?

Energetska efikasnost je naravno mnogo bitna i njoj se moramo baviti u narednim deceijama. Ušteda energije nam i donosi čistiju i bolju životnu sredinu. To je i razlog zbog čega u zemljama EU se izdvajaju ogromna sredstva i subvencije za ovu oblast.

Ono o čemu se malo priča su negativni efekti po zdravlje ljudi koji su posledica modernog energetski efikasnog načina gradnje.

Novi način gradnje je pre svega usmeren na energetsku efikasnost, bolja izolacija, kvalitetnija stolarija…

Ono čime se nisu bavili projektanti stambenog prostora u poslednje tri decenije je ventilacija. Ovo je donelo mnogo problema i nedostataka i na račun uštede direktno je ostavilo ogromne posledice po zdravlje ljudi. Ventilacija se svela na prinudnu aspiraciju u kuhinjskim i sanitarnim prostorijama.

Poznato da čovek može izdržati bez unosa hrane više od 20 dana, bez vode 4-5 dana a bez vazduha svega 60 sekundi. Kiseonik je najbitniji za funkcionisanje organizma. Kiseonik se koristi za lečenje u hiperbaričnim komorama, u raznim kozmetičkim tretmanima…

Prana rekuperator

Odovor na ova pitanja se krije upravo u smanjenju imuniteta zbog nedostatka kiseonika!

Ako uzmemo jednostavan primer da prosečna spavaća soba ima zapreminu oko 30m3 i da u njoj spavaju dve odrasle osobe koje u snu troše po 8-10 m3 , jasno je da imaju kvalitetan vazduh za svega 2 sata sna. Ostatak noći ne predstavlja odmor nego dodatni napor za srce i pluća da iz vazduha koji nema dovoljno kiseonika preko više ciklusa nadoknadi potreban kiseonik. Do jutra nivo CO2 u ovim uslovima je preko 2000ppm.

Dugoročni negativan efekat su hroniče bolesti (astma, alergije)

Na ove efekte najmanje su otporna deca koja od svoje rane dobi imaju sve češće razne alergiske i optruktivne probleme.

Stučnjaci kažu da je i porast broja maligniteta usko povezan sa kvalitetom vazduha.

UPITAJTE SEBE?

Da li poznajete nekoga ko je bio alergičan na polen pre 30 godina?

Da li poznajete nekoga ko je bio alergičan na prašinu pre 30 godina?

Da li je bilo polena i prašine pre 30 godina?

Kako smo postali ranjivi na ove i slične alergene?

Kako?

Pre 30 godina je počelo masovno unapređenje izolacionih materijala u granji objekata. Nakada paro-propusni materijali zamenjeni su paro-nepropusnim materijalima i dobili smo efekat „plastične kutije“. Zbog ovoga je poznat fenomen „bolesne zgrade“. 

buđ

Obaveze i način života nas sve više „tera“ da boravimo u zatvornom prostoru. Zato je neophodno da u zatvorenom prostoru oberbedimo zdrave uslove za život.

Rekuperator Prana

U osnovi tehničkog rešenja ventilacije sa rekuperacijom je bakarni izmenjivač sa neprekidnim procesom razmene toplotne energije što omogućava dvosmerni rad u okviru jednog sistema.

Ventilacija sprečava pojavu niza problema u zatvorenom prostoru.

Princip rada rekuperatora je sledeći: iskorišćeni vazduh iz prostorije prolazi kroz bakarni izmenjivač i predaje mu svoju toplotnu energiju dok istovremeno u suprotnom smeru prolazi svež spoljašnji vazduh koji preuzima toplotnu energiju sa bakarnog izmenjivača. 

Kontakt

Pametni sistemi PRANA 

Eco Energy je najbolja serija uređaja PRANA. Opremnjeni su sufisticiranim senzorima koji omogućavaju potpuno automatski režim rada.

Stojimo na raspolaganju.